Kişisel ve kurumsal web siteleri hazırlamadan önce, oluşturulacak web sitesinin hangi ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı belirlenmelidir. Kaliteli bir web sitesi hazırlamanın 3 adımı vardır. Planlama, tasarım ve bakım. Bu maddelerden en…

İnşaatta Fuga Nedir ?

Haziran 24, 2017 1

Fuga, çimento kökenli bir dolgu malzemesidir. Ürün performansını ve işlenebilirliği arttırıcı fonksiyon göstermektedir. Çatlama direncini büyük ölçüde azaltır. Renk kalıcılığını arttıran bir takım kimyasallar içerir. Fuganın kullanım amacına ve kullanım…