Hayvanlar evcil olmaması ile bulundukları yerler ve ortamlara göre içgüdüsel davranışları ile farklılık göstermektedir. Evcilleştirilmiş bir hayvanın saldırması neredeyse çok az denebilecek bir durumdur. Fakat evcil olmayan, yabani hayatta bulunan hayvanlarda ise bu duruma rastlanması muhtemeldir. Bir hayvanın vahşi hale gelmesi de bulunduğu içgüdüsel davranışlardan, ortamdan ve sürü psikoloji dediğimiz tepkisel kavramlardan oluşmaktadır.

Vahşi hayvan haline gelmesi için ;

 1-) Bulunduğu ortam :

Bir Hayvan Nasıl Vahşi Hale Gelir ?Bir hayvanın vahşi hale gelmesi konusunda değinecek olursak en başta hayvanın bulunduğu ortam faktörü yer almaktadır. Bir hayvan doğada, vahşi hayatta kendisi beslenmesi ve özellikle de avlanarak beslenmesi ile gerçekleşiyorsa bu hayvanın vahşileşmesi ile alakalı demek mümkündür. En temel kavram ile bir hayvan vahşi doğada yer alıyorsa ve ehlileşmemiş durumda ise bu hayvan vahşi hale gelmesi muhtemeldir.

 2-) İçgüdüsel Davranış :

Hayvanların neredeyse tümü içgüdüsel davranışları ile yaşamını sürdürmektedir. Yabani bir hayvanın beslenmesi için saldırıp avlanması, yavrusunu koruması ve dış çevredeki olan biten tüm olaylara tepkisi içgüdüsel davranışları ile gerçekleşir bu da hayvanların içgüdüsel olarak da vahşileşmesi anlamını bizlere çağrıştırmaktadır.

 3-) Sürü psikolojisi :

Genel anlamda bakılırsa bir hayvanın vahşi hale gelmesi sürü ve öğreti kavramları ile alakası bulunduğu görülmektedir. En başta bir hayvanın annesini taklit ederek beslenmesi ya da öğrenmesi gibi kavramlar bunların başlıca nedenleri arasındadır. Bunun yanı sıra grup halinde bulunan hayvanların beslenmesi ve avlanması da sürü ile bağlantılı olarak gerçekleştiği için tamamıyla sürünün etkisi ile oluşmaktadır.

Örneğin; bir kaç aslanın saldırması için işbirliği yapması ve aynı anda saldırıya geçmesi gibi kavramlar sürü psikolojisi olarak nitelendirilmektedir. Aynı zamanda bir grup ceylanın su içmek için timsah gibi hayvanlardan korunmak için birsinin ani hareket ve refleksi ile kaçması gibi durumlarda sürü psikolojisi etkisidir. Doğal olarak bir hayvan bulunduğu ortam, içgüdüsel davranış ve ait olduğu sürünün yapmış olduğu eğilimler ile vahşileşmiş olduğu görülmektedir.