Kişisel ve kurumsal web siteleri hazırlamadan önce, oluşturulacak web sitesinin hangi ihtiyaçları karşılamayı amaçladığı belirlenmelidir. Kaliteli bir web sitesi hazırlamanın 3 adımı vardır. Planlama, tasarım ve bakım. Bu maddelerden en…

İnşaatta Fuga Nedir ?

Haziran 24, 2017 1

Fuga, çimento kökenli bir dolgu malzemesidir. Ürün performansını ve işlenebilirliği arttırıcı fonksiyon göstermektedir. Çatlama direncini büyük ölçüde azaltır. Renk kalıcılığını arttıran bir takım kimyasallar içerir. Fuganın kullanım amacına ve kullanım…

Hayvanlar evcil olmaması ile bulundukları yerler ve ortamlara göre içgüdüsel davranışları ile farklılık göstermektedir. Evcilleştirilmiş bir hayvanın saldırması neredeyse çok az denebilecek bir durumdur. Fakat evcil olmayan, yabani hayatta bulunan…