Astronomi gökyüzünü ve kuyruklu yıldız, gezegenler vb. birçok gök cisimlerini inceleyen tarih boyunca gerçekleştirildiği tahmin edilen bir bilim dalıdır. Antik çağlarda bir sürü bilim insanının matematik kullanarak yıldızları doğa olaylarını incelediği, yeni araçlar ve teknikler ürettiği ve tarihsel süreçte merakla gözlem aletlerini keşfettiği bilim dalı ile günümüze evren hakkında bir sürü olay ulaşmıştır.

 Astronominin incelediği ve isimlendirdiği bir olay daha yıldız oluşumu ve yıldızın evreleridir. Yıldız oluşumu galakside yılda bir ya da iki kere görülür. Evrenin oluşmasından itibaren yıldız oluşumlarının evrenin enerjisini artırdığı ve yıldızların enerji yaydığını bilimsel çalışmalar göstermiştir. Galaksi dönerken bulutların şok dalgaları tarafından sıkıştırılmasıyla oluşan yıldızların içeriğinin tamamına yakını hidrojen ve helyumdur. Sıkıştırılan yerdeki bulut içerisinde Bart diye adlandırılan damlacıklar oluşur ve içlerinde yoğun bir yıldız oluşumu için hazırlanır.

Yıldız Oluşumunun Evreleri

Yıldız oluşumu ve sonrasındaki evrelerden bahsedecek olursak; İlk evre oluşumun görüldüğü evre olan Anakol Evresi hidrojenin merkezde yakıldığı evredir. Anakol evresi tamamlandıktan sonra gerçekleşen Alt Dev Evresi’nde ise artık merkezde helyum ve diğer ağır elementler toplanmaya başlar. Yıldız büyümeye devam eder fakat sıcaklıktan dolayı helyum yanmaz. Bundan sonraki evre sıcaklıkların kabuktaki hidrojenin yanması sonucu artmasını sağlayan Kırmızı Dev Evresi’dir. Bu sıcaklık artışlarından sonra helyumun da yanmasıyla Helyum Anakol Evresi başlar.

Yıldız Evrelerinden Sonra Süpernova Patlaması

Tüm bu evreler sonucunda yıldız büyümeye devam ederken yıldızın ömrünün sonuna yaklaşmasıyla farklı değişimler gözlenir. Kütlelerine göre yıldızların geçireceği evreler de farklılaşır. Eğer az kütleye sahipse kütleleri ağır elementleri yakmayı sağlayamadığından sadece hidrojen ve helyum yakarak gezegenimsi bulutu oluşturur bunun arkasından merkezdeki yakılamayan ağır elementler gittikçe soğur ve beyaz cüce evresiyle yıldızın evrimi tamamlanmış olur.

Eğer kütlesi fazlaysa ağır elementleri yakabileceğinden tüm hepsinin yakılması sonucu süpernova patlamasıyla karşılaşılır. Süpernova patlaması sonrasında yıldız evriminin son noktasına gelinir. Süpernova patlamasından kalan kütlelerine göre yıldızlar ya nötron yıldızı ya da kara delik olarak sonlanır. Nötron yıldızı diğer ismiyle puslar ya da kara delik süpernova sonrası yıldızların son evreleridir.